Real enough media
Real enough media


Instruktionsmedia och instruktionsmedia system

Real enough media vänder sig till företag, offentlig förvaltning och institutioner.

Utredning och produktion

Real enough media erbjuder utredning och produktion av instruktionsmedia och instruktionsmedia system. Mitt fokus är att skapa instruktionsmaterial som är tydligt och robust. Många arbetsflöden kräver att rätt instruktion är tillgänglig vid rätt tidpunkt och att den är lätt att förstå. Målet är rätt information till rätt person i rätt situation.

Exempel

Dessa exempel kommer från projekt som Real enough media har haft ansvara att leverera antingen hela lösningar eller endast delar exempelvis endast bilder men ingen text. Klicka på respektive bild för att se exemplen.Metod

Jag anpassar arbetsmetoden till uppdragets karaktär och volym. Ju fler förutsättningar som är givna desto tidigare syns den konkreta utformningen. Vad som alltid ingår i mitt sätt att arbeta är att lyssna på beställaren för att få en uppfattning om uppdragets karaktär och så tidigt som möjligt göra klart vad de mest betydelsefulla kraven på instruktionsmaterialet är. Jag strävar efter tidig och tydlig avrapportering så att processen blir hanterlig och flexibel. Uppdragens karaktär kan variera mellan produktion av en enkel trycksak till utformning av ett helt system för instruktion inkluderande media, presentations teknik och informationssystemutformning.

Samarbete

Jag samarbetar med andra kreatörer och media specialister för att nå ett så bra resultat som möjligt till rätt kostnad.