Real enough media
Real enough media
Real enough logo


Resultat

Det konkreta resultatet varierar beroende på uppdragets karaktär. När ett uppdrag har en utredande karaktär genomförs en presentation efter varje fas i uppdraget. Är uppdraget ett produktionsuppdrag görs alltid en avstämning av resultatet innan materialet går i produktion vare sig det gäller tryckt material, renderad animation eller video.

Produktions uppdrag

Det som kännetecknar ett produktionsuppdrag är att de media som produceras kommer att användas direkt eller indirekt i klientens verksamhet. Real enough media sammarbetar med andra medieproducenter. Real enough media kan därför leverera kompletta media lösningar i tryck, webb, video och animation.

Exempel

Dessa exempel kommer från projekt som Real enough media har haft ansvara att leverera antingen hela lösningar eller endast delar exempelvis endast bilder men ingen text. Klicka på respektive bild för att se exemplen.



Utredande uppdrag

Ett utredande uppdrag resulterar i en rapport. Den rapporten ges den form som passar bäst för det forum som mottar rapporten. En rapport kan mycket väl vara utgångspunkt för en presentation.

Presentations produktion

En presentation består av det verbala budskapet och det media som presentatören kan använda för att kommunicera sitt budskap. Real enough media kan också åta sig att genomföra presentationer när uppdragsgivaren saknar personal för själva genomförandet.


Projektledning

Real enough media projekt ledning delar karaktär med produktions och utrednings uppdrag med avseende på tidig och tydlig rapportering. Konkreta resultat före invecklade projektmatriser.